Har du blitt ringt av oss?

Har du blitt kontaktet av oss er det på vegne av en av våre oppdragsgivere. Alle lister som blir ringt er selvsagt vasket opp mot reservasjonsregisteret i Brønnøysund.


Dersom du er reservert, men allikevel har blitt oppringt, kan dette skyldes at du har et eksisterende kundeforhold hos tilbyder.

Man er ikke forpliktet å vaske mot Brønnøysund-registeret om det finnes et eksisterende kundeforhold mellom tilbyder og kunde. Dersom du har gitt tilbyder anmodning om å kontakte deg (for eksempel via tilbyders hjemmeside på nettet) kan dette også være en årsak til at vi har forsøkt kontakte deg på deres vegne.


Hjemmeside opprettet av